Lichaamsgerichte begeleiding bij rouw

Lichaamsgerichte systemische begeleiding bij rouw en verlies.

Werk je met cliënten met rouw? Dan herken je misschien het volgende, bij jezelf of bij je cliënten;

Soms resoneert er systemisch iets mee na een verlies van een geliefde. Een verlies in het nu kan je dan iets laten voelen, dat gaat over iets uit het systeem van herkomst.
Voor een cliënt kan een verlies zo groot en ondraaglijk voelen, dat het haar of hem helemaal overneemt. Het kan voelen als iets groots meedragen dat niet van jou lijkt te zijn.
Als begeleider kun je dit waarnemen bij je cliënt. Hoe? Dat ga je in deze achtdaagse opleiding leren. Je krijgt (lichaamsgerichte) oefeningen en theorie aangereikt over systemische principes, over waarnemen zonder oordeel, over primaire en secundaire emoties. Je maakt kennis met de basisprincipes van systemisch werken.

Disclaimer: in deze acht dagen word je geen familieopsteller. In deze nascholing leer je om cliënten met rouw in je praktijk vanuit een systemisch kader te begeleiden, als het rouwproces daarom vraagt. Dat laatste is belangrijk; bij prille rouw past het vaak (nog) niet. De handreikingen die je leert zijn toe te passen in individuele sessies met cliënten met rouw.

blok 1 8 en 9 februari 2024
blok 2 7 en 8 maart
blok 3 4 en 5 april
blok 4 24 en 25 oktober

Opleiding

Je kunt aan deze nascholing deelnemen als je:
De basisopleiding van Rouwen met Compassie hebt gevolgd óf als je elders een opleiding over rouw en verlies hebt gevolgd en je een praktijk hebt waarin je cliënten met verlies begeleidt.

We vragen van je dat je inzicht hebt in je eigen verlies-geschiedenis en je ervaring hebt in het werken met cliënten met rouw. Om goed met deze nascholing mee te kunnen doen is het belangrijk dat ‘lichaams-bewustzijn’ je niet vreemd is en dat je in staat bent te reflecteren op je eigen ervaringen.

Je hoeft geen ervaring te hebben met aanraking/massage. Ook hoef je geen achtergrond te hebben in systemisch werken.

Voel je je je aangetrokken door deze opleiding, maar twijfel je over jouw vooropleiding? Neem gerust contact op, dan kijken we samen of deze scholing bij jouw achtergrond en bij jou past.

Nieuws over opleidingen

Wil je met regelmaat een mail ontvangen met informatie over opleidingen van Rouwen met Compassie? Schrijf je dan in.

Webinar systemisch kijken bij rouw

Heb je belangstelling voor deze nascholing over systemisch kijken bij rouw? Gratis kennismakings- webinar op vrijdag 12 januari 2024 van 10.30-12.00

Rouwen met Compassie

Corrie van der Bruggen & Corinne de Graaf

Wij ontmoetten elkaar in 2016 als collega docent op Academie Holos. Sinds die tijd volgen we elkaar in ons werk en kruisen onze paden elkaar regelmatig bij nascholingen en intervisie. Corrie volgde bij Corinne de basisopleiding en beiden zijn we aangesloten bij het landelijk netwerk van Rouwen met Compassie.

Nu komen onze paden samen in deze nascholing (lichaamsgerichte) systemische begeleiding bij Rouw en Verlies.

Corrie neemt haar ervaring en expertise in systemisch werken mee en Corinne haar ervaring en expertise in lichaamsgerichte begeleiding van cliënten met verlies.
Beiden volgen we de opleiding het Roepen van de Ziel van Connie van den Arend. We hebben allebei een praktijk voor lichaamsgerichte begeleiding én ruime ervaring in lesgeven.
En last but not least: we vinden het heel erg fijn om met elkaar samen te werken!

Systemisch kijken bij rouw kun je leren

De opleiding bestaat uit 4 blokken van twee dagen, in totaal zijn er dus 8 lesdagen. Je krijgt een kader aangereikt van belangrijke systemische principes, die wij vaak zien bij rouw. We werken in deze dagen met opstellingen met representanten, met opstellingen met vloerankers én met systemisch werken via aanraking op een massagetafel. Je leert via eigen ervaring en je eigen lichaam en je neemt in deze nascholing ook je eigen verlies-ervaringen mee. Zo leer je door zélf te ervaren, want dat is een voorwaarde om cliënten belichaamd te kunnen begeleiden.

We zullen ruimschoots delen uit onze jarenlange ervaring in het werken met mensen met verlies. We werken met een groep van maximaal 14 deelnemers, waarin persoonlijke ervaringen in een veilige bedding gedeeld kunnen worden.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De lesdagen zijn van 10:00-17:00 in de Ruimte, Weesperzijde 79 A in Amsterdam.

Blok 1 – dood en leven

Verkenning van hoe systemisch werken en rouwbegeleiding elkaar raken. Wetmatigheden in systemisch werken. Onderzoeken wat jouw eigen houding is ten aanzien van leven en dood. Hoe kun jij zuiver en oordeelloos aanwezig zijn op jouw plek als begeleider. Beoefenen van ‘zuiver waarnemen’(in je lichaam).

Blok 2 – je eigen plek in het systeem

Met behulp van systemisch kijken je bewust worden van eigen plek. Je leert waarom dit belangrijk is voor cliënten met rouw en verlies en hoe je dit (lichaamsgericht) kunt vertalen naar cliënten in je eigen praktijk. Je onderzoekt en ervaart wat jouw plek is.

Blok 3 – het lot

In dit blok kijk je naar het begrip “het lot”, zoals dat in systemisch werken gebruikt wordt. Je gaat voelen of jij alleen je eigen lot draagt en wat jouw innerlijke houding hierin is, en of dat je wellicht ook het lot van iemand uit je systeem met je meedraagt. Wiens tranen huil jij? Op de laatste dag van de nascholing geef je elkaar een sessie, waarbij je elementen uit systemisch werken toepast.

Blok 4- verdiepingsdagen

Na de eerste zes lesdagen is er een pauze van een paar maanden. Je kunt in je eigen praktijk gaan oefenen met alle vormen van systemische begeleiding die je aangereikt hebt gekregen. In het najaar komen we weer bij elkaar en is er in de laatste twee dagen alle ruimte om jouw ervaringen in te brengen, je vragen te stellen. Hiermee kan alles wat je hebt geleerd nog meer verinnerlijkt worden en ben je nog beter toegerust om met een systemische kijk cliënten met rouw in je praktijk te begeleiden.

Inschrijven voor de opleiding (lichaamsgerichte) systemische begeleiding bij rouw en verlies»

Inschrijven

Jouw investering

4  blokken van twee dagen

Kosten 8-daagse opleiding € 1825,- (btw vrijgesteld)

Dit bedrag is inclusief:
€75,- inschrijfgeld
opleidingsmateriaal
koffie en thee

Dit bedrag is exclusief

twee verplichte boeken

De opleiding is geaccrediteerd door de SNRO voor 4,5 EC

De accreditatie commissie van de SNRO ziet een duidelijk uitgewerkt opleidingsaanbod vanuit een zeer krachtige visie  en vanuit compassie die de commissie aan alle rouwenden zou willen toewensen. In de ogen van de commissie kan uw aanbod een belangrijke functie vervullen in de huidige maatschappelijke context.

 

 

 

Betaling

Bij de bevestiging van aanmelding ontvang je een factuur voor het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld van €75. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum bijgeschreven te zijn op bankrekeningnummer. NL78 ASNB8832978547 t.n.v. Rouwen met Compassie  Het resterende bedrag dient 4 weken voor aanvang van de opleiding bijgeschreven te zijn. Betaling in 2 termijnen is in overleg mogelijk. De aanmelding is pas officieel nadat het inschrijfgeld is overgemaakt.

  • Corinne de Graaf
  • Rouwen met Compassie
  • 0610694910

Rouwen met Compassie • Groen van Prinstererstraat 65-bg • Amsterdam-Westerpark